توپراک میاد شرکت که با چنار حرف بزنه که چنار آزرا رو صدا میکنه و کلی باهاش دعوا میکنه واسه اون تبلیغات. زمرد تو دفتر نجیب خانه و همینطور هالوک بهش زنگ میزنه که نجیب بهش شک میکنه.
چنار و توپراک با هم دعوا میکنن و توپراک میره پیش احمد با بچه هاش و هرچی چنار بهش زنگ میزنه جواب نمیده که چنار زنگ میزنه به بابای توپراک و ازش میپرسه توپراک کجاست که بهش میگه و چنار با عصبانیت میره و توپراک وبچه هاشو از اونجا میبره.
هالوک یه دسته گل از همون گلهای همیشگی واسه زمرد میفرسته که زمرد جلوی نجیب کلی هول میکنه.اقبال هم اون پسری رو که میگه پسر نجیب خان هست رو میاره تو خونه و باهاش حرف میزنه که پسره میگه مادرم من رو فرستاده که بیام پدرمو ببینم.
شب چنار با آزرا میره بولینگ و اونجا آزرا از چنار فیلم میگیره اما یه نفر دیگه که هالوک فرستاده هم ازشون عکس میگیره.کرم یه نمایشگاه گذاشته که زمرد میگه من میرم نمایشگاه اما نجیب بهش شک میکنه و به یکی میگه تعقیبش کنه.
هالوک میره پیش کرم و باهاش حرف میزنه که زمرد میاد و با ترس میگه من مادر کرم هستم و با کرم و هالوک میره قهوه بخوره که کارمند نجیب زنگ میزنه که نجیب خان بیاد اونجا و میرسه و از دور نگاه میکنه که هالوک دست زمرد رو میگیره و بعد میاد نزدیک و خودشو معرفی میکنه.
توپراک به چنار میگه که یه جلسه واسه خیریه است که باید بیای و چنار باش بحث میکنه که من دوست ندارم تو بری و از این حرفا و من کار دارم.
موقع جلسه آزرا عمدا میگه که توپراک میخواد سخنرانی کنه و همه خبر نگارها ازش میپرسن که چرا چنار نیومده که همون موقع چنار میاد و آزرا و زمرد از عصبانیت میترکن.
هالوک یه گردنبند واسه زمرد میفرسته و نجیب میبینه و بعد زمرد با هالوک میره رستوران که وقتی نجیب اینو میفهمه دیگه مطمین میشه و به وکیلش میگه درخواست طلاق رو صادر کنه.
هالوک عکسهایی که از آزرا و چنار گرفته رو نشونه زمرد میده و زمرد کلی کیف میکنه و قرار میشه دیگه باهم همدست بشن.
شب چنار با آزرا با چند نفر توی هتل جلسه دارن که زنگ میزنه به توپراک و میگه امشب نمیاد خونه و بعد میاد میبینه که آزرا تو اتاق خوابش برده بغلش میکنه که ببرتش توی اتاق که یکی ازشون عکس میگیره و آزرا هم هی خودشو ول میکنه روی چنار و چنار ساعتش اونجا میفته و آزرا کلی کیف میکنه.
نجیب به اون پسر که میگفته پسرشه میگه تو یه شیادی و من به پلیس میگم اگه از اینجا نری و بیرونش میکنه.شب هم درخواست طلاق رو میده به زمرد .در تیکه هایی از قسمت بعد هم نشون میده که آزرا عکسها و فیلمها رو میده توپراک...