در ابتدای فصل 4 توپراک و چنار تصادف می کنن و توپراک حافظشو از دست میده و هیچ چیز از استانبول و زندگیش با چنار یادش نمیاد و فقط سیتکی رو یادشه