عکس های آیلین در سریال روزی روزگاری

خلاصه سریال روزی روزگاری

عثمان شونزده سالشه عاشق یه دختر میشه که یه سال ازش بزرگتره دختره هم با مته دوسته
برادر همین دختره بهترین دوست عثمان رو میکشه و عثمان با اسلحه فرار میکنه تا برادر دختره رو بکشه،آخرشم یکی دیگه برادر دختره رو میکشه و میوفته گردن عثمان مته هم برای عثمان فداکاری میکنه و جاش میره زندان،بعد چون میخاستن دوس دختر مته رو شوهر بدن عثمان فقط رو کاغذ تا وقتی که مته آزاد میشه با دختره ازدواج میکنه،بعدش دختره با مته ازدواج میکنه و عثمان تا آخر عمر میترشه،اکرام‌ احمدو میکشه و پلین عاشق هاکان میشه باش ازدواج میکنه،علی کاپتان بر میگرده شروع به تعریف میکنه که وقتی درحال شنا بوده آب اونو به یه جزیره ناشناخته میبره سونر با پرستار دنیز ازدواج میکنه و بچه دار میشه،جمیله هم با شخصی به اسم عارف ازدواج میکنه